استراتژی توقف و بازگشت سهموی+استاک استیک

از آنجایی که پارابولیک سار را بیشتر برای تایم فریم های پایینتر استفاده می کنند. مثال زیر مربوط به تایم فریم 15 دقیقه در جفت ارز EUR/USD است.
تنظیمات SAR به صورت پیش فرض 0.02و0.2 می باشد. استاک را برای تایم فریم پایین و کم کردن دامنه نوسانات به صورت 5،8،3 تنظیم می کنیم.
حال همانند تصویر زیر هرگاه SAR در بالای کندل قرار گرفت و در Stoch خط سیگنال، خط اصلی را به سمت پایین قطع کرد، دستور فروش صادر می شود. و بر عکس این قضیه اگر SAR در زیر کندل قرار گرفت و خط سیگنال استاک استیک خط اصلی خود را به سمت بالا قطع کرد دستور خرید صادر می شود.
در تمام شرایط فوق تشکیل الگو های کندلی کمک بسیاری در تایید یا رد دستور های خرید و فروش می نمایید.

در تصویر زیر بخشی که باکادر آبی مشخص شده است یک الگوی کامل است که می توان با آن وارد معامله شد. ولی بخشی که با کادر قرمز مشخص شده است با وجود cross خطوط Stochastic، پارابولیک سار در زیر کندل ها نیست ، پس نمی توان وارد معامله شد.

اخطار:

در نظر داشته باشید در بازار های معاملاتی هیچ چیز، ۱۰۰% وجود ندارد. همیشه امکان دارد یک استراتژی که به نظر حتمی است، باطل و دچار خطا شود.
لذا پیش نهاد می شود چند استراتژی را همزمان و با هم استفاده کنید.همچنین با احتیاط و مدیریت کامل سرمایه وارد معامله شوید. حتی اگر به نتیجه معامله خود ایمان دارید.

اشتراک گذاری در facebook
اشتراک گذاری در twitter
اشتراک گذاری در linkedin
اشتراک گذاری در telegram
اشتراک گذاری در whatsapp
اشتراک گذاری در reddit